• Sociaal hart
  • Doelgericht
  • Resultaatgericht
  • Commercieel
  • Kleinschalig

Begeleiden doelgroep

Jobcoach

Als jobcoach of begeleider van een potentiele werknemer ben je natuurlijk bekend met de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. De kern van je werk ligt in het optimaal begeleiden van je cliënt door hem of haar te ontwikkelen en stappen te maken op de participatieladder. Dan komt het moment om stappen te maken naar de arbeidsmarkt. Uitstroom betekend ook weer nieuwe instroom.

Job hunter

Uit ervaring weet Incluvision dat er een commerciële drive moet zitten achter het actief in contact zijn met werkgevers om de beschikbare banen in te vullen met een potentiele medewerker uit de doelgroep. Hier ligt onze kracht. Als job hunter is netwerken, contacten met werkgevers onderhouden, gesprekken initiëren tussen werkgever, potentiele werknemer en eventueel begeleider dagelijks werk.

Samenwerken?

Wij kunnen onze krachten bundelen en gebruik maken van elkaars krachten om doelgericht potentiele medewerkers toe te leiden naar arbeid. Zo dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en een mooie ontwikkeling van de potentiele werknemers.

Contact

Geïnteresseerd in een kennismaking om elkaar te leren kennen? Vul het contactformulier in dan maken we zo spoedig mogelijk een afspraak.