• Sociaal hart
 • Doelgericht
 • Resultaatgericht
 • Commercieel
 • Kleinschalig

Projecten

Project Connected

Dit project is ontwikkeld voor gemeenten en alle partijen die betrokken zijn bij de  begeleiding en ontwikkeling van mensen die toe geleid worden naar de arbeidsmarkt. 

Het project is op maat aan te passen, samenwerkingen kunnen geïmplementeerd worden.

Doel

Het project stelt zich ten doel  om kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt een toekomstperspectief aan te reiken door ze te begeleiden in het maken van een stappenplan naar hun doelen in de toekomst, ze een vangnet van gelijkgestemden te bieden en zichtbare rolmodellen te hebben in de nabijheid.

Tijdens het project wordt hard gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een waardevol netwerk en het in contact komen met aansprekende rolmodellen waar de groep zich mee kan identificeren. 

 • Deelnemer is in staat je positief te profileren
 • Deelnemer heeft de tools en handvatten om te solliciteren en jezelf zichtbaar te maken
 • Deelnemer ontwikkeld zelfvertrouwen 
 • De weerbaarheid van de deelnemer is vergroot
 • Deelnemer een netwerk en rolmodellen
 • Deelnemer heeft een plan van aanpak voor de stappen die je wil zetten in de toekomst
 • Deelnemer heeft doelen helder

Programma

10-weeks programma in groepsverband

Tijdens het programma ga je wekelijks aan de slag met jouw plan van aanpak voor de toekomst. Bepaal je je doelen die je wil bereiken en maak je een plan met alle stappen die je moet nemen om daar te komen. 

Inhoud programma:

 • Doelen SMART te formuleren
 • Een netwerk van bedrijven en inspiratie aangereikt in je directe omgeving
 • Aan de slag met houding en gedrag waarbij weerbaarheid en zelfreflectie een rol spelen
 • Communicatieve vaardigheidstraining
 • Schrijven van een CV, basis sollicitatiebrief en linkedinpagina 
 • Leren presenteren
 • Social media marketing

Het project Connected is opgezet om doelgericht en meetbaar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen die benoemd worden als afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. 

Het project is door zijn doelgerichte aanpak onderscheidend. Het connect diverse partijen met elkaar en heeft een duidelijk eindresultaat.

Contact opnemen

  Samen onderzoeken op welke manier uw bedrijf kan bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Bel met 06-27044841 of vul vrijblijvend het contactformulier in.